Thanh Toán

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETHAS

ĐỊA CHỈ: 116/6 THIÊN PHƯỚC F.9 Q.TÂN BÌNH

MÃ SỐ THUẾ: 0312122525 

SĐT:  (08)3863.9792 - 0932.803278


 

TÀI KHOẢN CÔNG TY 

Ngân hàng Vietcombank Tân Bình HCM

Tên chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH

              GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VIETHAS

Số tài khoản: 0441.000.644.964

TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 
Ngân hàng Đông Á 
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Nam
Số tài khoản: 0104.782.569
Ngân hàng Vietcombank HCM
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Nam
Số tài khoản: 0251.0026.60414
Ngân hàng Sacombank PDG Lê Đại Hành
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Nam
Số tài khoản: 0600.0779.7128
Ngân hàng ACB
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Nam
Số tài khoản: 115.621.719
Ngân hàng Agribank Tân Bình
Tên chủ tài khoản: Nguyễn Hoàng Nam
Số tài khoản: 6360.20522.7977